Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Panosta työturvallisuuteen

Pienillä toimilla saat suuria tuloksia.

Tutustu laajaan ohjeistoon

Suomessa sattui vuonna 2021

työtapaturmia

89 698

Vuonna 2021 palkansaajien keskimääräinen

tapaturmataajuus

25,9

Tapaturmat ovat 2011-2021

vähentyneet

17%

”Kun uusi alamies alkaa harjoitella tätä työtä, on tärkeä asia opettaa ajan merkitys. Kiirettä tässä työssä ei saa olla. Karsit kaikki häiriötekijät pois, ja keskityt vain yhteen asiaan kerrallaan. On oltava työssä koko ajan läsnä.”

Hae turvallisuusohjetta

1. Laitteet, koneet ja ympäristö

2. Toimintamallit ja ohjeet

3. Turvallisuuskulttuuri

Laitteet, koneet ja ympäristö

Työturvallisuuden kehittäminen vaatii, että fyysinen työympäristö on turvallinen. Turvalliset laitteet, koneet ja ympäristö mahdollistavat turvallisen ja sujuvan toiminnan.

Työtilan järjestys ja kulkureitit

Konesuojaukset

Melu, pöly ja tärinä

Henkilönsuojaimet

Työtasot ja kaiteet

Työtilan valaistus

Toimintamallit ja ohjeet

Kun koneet ja laitteet ovat turvallisia, voidaan hioa toimintamalleja ohjeilla ja koulutuksella. Tämän jälkeen henkilöt osaavat toimia työpaikalla turvallisesti.

Riskienhallinta

Käyttövoimasta erottaminen

Perehdytys

Nostot

Turvallisuushavainnot

Korkealla työskentely – Putoamisvaara

Sisäinen liikenne

Tulityöt

Koulutus ja luvanvaraiset tehtävät

Turvallisuuskulttuuri

Jotta turvallisuuden kehittäminen olisi pitkäjänteistä, tulee yrityksessä huomioida myös turvallisuuskulttuurin kehitys. Tavoitteena on herättää jokainen ajattelemaan turvallisuutta ja jatkaa turvallisuuden kehitystä tavoitellen tapaturmatonta työpaikkaa.

Tapaturmien tutkinta

Esimies työturvallisuuden kehittäjänä

Turvallisuustavoitteet ja -mittarit

Tarkastukset ja kierrokset

Turvallisuuskeskustelut

Turvallisuuslupaukset