Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Panosta työturvallisuuteen

Pienillä toimilla saat suuria tuloksia.

Tutustu laajaan ohjeistoon

Suomessa sattui vuonna 2019

työtapaturmia

102269

Vuonna 2019 palkansaajien keskimääräinen

tapaturmataajuus

28,6

Vuonna 2020 RTT jäsenistön

tapaturmataajuus

19,1

Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuuswebinaari

Torstaina 28.10.2021 klo 9-11.30

Simo Tahvainainen
”Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat osa kokonaisuutta. Niillä on suora vaikutus yrityksen työturvallisuuteen, tuotteen laatuun ja yleensäkin työprosessien oikein tekemiseen – ja sitä kautta talouteen.”

Hae turvallisuusohjetta

1. Laitteet, koneet ja ympäristö

2. Toimintamallit ja ohjeet

3. Turvallisuuskulttuuri

Laitteet, koneet ja ympäristö

Työturvallisuuden kehittäminen vaatii, että fyysinen työympäristö on turvallinen. Turvalliset laitteet, koneet ja ympäristö mahdollistavat turvallisen ja sujuvan toiminnan.

Työtilan järjestys ja kulkureitit

Melu, pöly ja tärinä

Konesuojaukset

Henkilönsuojaimet

Työtasot ja kaiteet

Toimintamallit ja ohjeet

Kun koneet ja laitteet ovat turvallisia, voidaan hioa toimintamalleja ohjeilla ja koulutuksella. Tämän jälkeen henkilöt osaavat toimia työpaikalla turvallisesti.

Riskienhallinta

Käyttövoimasta erottaminen

Perehdytys

Nostot

Turvallisuushavainnot

Korkealla työskentely – Putoamisvaara

Sisäinen liikenne

Tulityöt

Koulutus ja luvanvaraiset tehtävät

Turvallisuuskulttuuri

Jotta turvallisuuden kehittäminen olisi pitkäjänteistä, tulee yrityksessä huomioida myös turvallisuuskulttuurin kehitys. Tavoitteena on herättää jokainen ajattelemaan turvallisuutta ja jatkaa turvallisuuden kehitystä tavoitellen tapaturmatonta työpaikkaa.

Tapaturmien tutkinta

Esimies työturvallisuuden kehittäjänä

Turvallisuustavoitteet ja -mittarit

Tarkastukset ja kierrokset