Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Korkealla työskentely – Putoamisvaara

Toimintamallit ja ohjeet

Korkealla työskentelyä on kaikki työ, jossa ollaan putoamisvaarassa tai työ suoritetaan yli kahden metrin korkeudessa muilla kuin kiinteillä ja kaiteilla varustetuilla työtasoilla.

Ensisijaisena keinona turvallisuuden varmistamiseksi on pyrittävä muuttamaan työtapoja tai työympäristöä niin, että korkealla työskentelyltä vältytään. Ihanteellisessa tilanteessa työ tehdään jalat lattian tasolla, mutta valitettavasti tämä ei ole aina mahdollista. Tilanteessa, jossa noustaan työskentelemään ylemmäs, on estettävä putoaminen ensisijaisesti asianmukaisilla työtasoilla ja kaiteilla.

Aina kun työskennellään korkealla, tulee tapauskohtaisesti arvioida ja miettiä:

 • Henkilön putoamisvaara. Jos työtasolta puuttuu kaiteet tai kaiteissa on aukko, on käytettävä putoamissuojavaljaita, joiden avulla estetään tai vähintään pysäytetään putoaminen.
 • Riski työkalujen tai muun materiaalin putoamiselle. Työkalut tai putoavat materiaalit eivät saa aiheuttaa vaaraa muille alueella työskenteleville henkilöille. Materiaalien ja työkalujen putoaminen myös todennäköisesti haittaa työskentelyä.
 • Materiaalien ja tarvikkeiden kuljetus työpisteeseen turvallisesti. Materiaalien putoamisen lisäksi on huomioitava, että materiaalien kuljetus ei saa vaarantaa työntekijän turvallisuutta. Esimerkiksi materiaalia ei saa kuljettaa käsissä niin, että se haittaisi työtasolle nousemista tikkaissa.
 • Työalueen rajaus. Vaikka pyritään välttämään materiaalien putoamista, odottamattomia tapauksia voi tapahtua. Niiden varalta työalue tulee rajata ja merkitä niin, että kukaan ei kulje tai oleskele tehtävän työn alla. Henkilönostimia tai tilapäisiä telineitä käytettäessä on myös varmistettava, että mikään kone tai ajoneuvo ei pääse törmäämään nostimeen tai telineeseen niin, että se voisi aiheuttaa vaaratilanteita.

Korkean paikan työlupa

Korkealla työskentely voidaan myös määrittää yrityksessä luvanvaraiseksi työksi. Luvan myöntäisi esimerkiksi työnjohtaja tai tehtaan päällikkö sen jälkeen, kun hän on hyväksynyt suunnitelman työn toteutuksesta. Suunnitelman tulisi sisältää vähintään aikaisemmin esitetyt neljä huomioitavaa asiaa. Yksin työskentely korkealla ei olisi sallittua.

Korkean paikan työlupa olisi laadittava aina kun työskennellään yli kahden metrin korkeudella:

 • A-tikkailla
 • telineillä
 • työpukilla
 • henkilönostimella
 • trukkihäkissä
 • käytettäessä nojatikkaita siirtymiseen tasolta toiselle (ei saa käyttää työskentelyalustana)
 • kattojen reuna-alueilla (alle 2 m reunasta)
 • työskenneltäessä A-tikkailla/työpukilla korkealla työtasolla lähellä suojakaidetta
 • työskenneltäessä korkealla työtasolla, jossa kurkotetaan suojakaiteen yli
 • työskenneltäessä korkealla tasolla, jossa ei ole suojakaiteita
 • piipussa
 • valomastoissa

Työlupaa ei tarvitsisi kirjoittaa korkealla sijaitsevalle kiinteälle työtasolle, jossa on kaiteet, ja työskentely tapahtuu normaalisti työtasolla.