Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Turvallisuuslupaukset

Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuslupaus on lupaus, jonka tarkoituksena on edistää turvallisuutta. Turvallisuuslupaus on yksinkertaisimmillaan työyhteisön yhdessä tekemä lupaus noudattaa turvallisuusohjeita. Lupauksen vaikutusta vahvistaa, jos henkilöt ovat myös itse päässeet vaikuttamaan sääntöihin ja ohjeisiin, joihin he lupauksella sitoutuvat ja näin myös syvällisemmin ymmärtävät miksi säännöt ja ohjeet ovat olemassa.

Lupaus on hyvä tehdä kirjallisena niin, että jokainen allekirjoittaa sen. Turvallisuudesta keskusteleminen on tärkeää, mutta jos asioita ei saateta kirjalliseen muotoon saattavat ne unohtua ja jäädä tekemättä. Toinen joidenkin kohdalla toimivaksi todettu tapa on sopia asia ja kätellä. Molemmat näistä vahvistavat sovitut asiat ja useat ihmiset myös ennen allekirjoitusta tai kättelyä harkitsevat mihin ovat sitoutumassa ja myös muistavat sen paremmin.

Turvallisuuslupaus tai -politiikka voi olla myös yhtiön johdon lupaus työntekijöille ja sidosryhmille turvallisesta työstä. Esimerkiksi ”Suoritamme kaikki työt turvallisesti, ihmisiä vaarantamatta” voi olla yhtiön lupaus. Yhtiön johdon sitoutuminen tähän lupaukseen tulisi toteutua varmistamalla resurssit turvavallisen työn toteuttamiseen ja myös osoittamalla kiinnostusta turvallisuuteen esim. turvallisuuskeskusteluissa tai tapaturmien tutkinnassa.

Mahdollisuutena on myös asettaa turvallisuustavoitteita julkisesti esim. yrityksen verkkosivuilla. Julkisesti kerrotut tavoitteet luovat painetta tuvallisuuden kehitykseen ja osoittavat sidosryhmille sitoutumista turvallisiin työtapoihin. Turvallisuus voi olla erinomainen osa yrityksen imagoa, mutta myös päinvastoin.

Esimerkkejä turvallisuuslupauksista:

Sitoudun käyttämään henkilönsuojaimia ja toimimaan työohjeiden mukaisesti. En käytä koneita, joihin en ole saanut koulutusta ja ilmoitan työnjohdolle havaitsemistani vaaroista.

Sitoudun käyttämään turvavyötä ajaessani trukkia tai muita työkoneita ja ajoneuvoja.

Pidän työpisteeni siistinä ja palautan tarvikkeet ja työkalut paikoilleen.

Yhtiömme valmistaa ja toimittaa tuotteet turvallisesti, ihmisiä ja ympäristöä vaarantamatta. Jokaisen velvollisuus on päästä terveenä kotiin, joka päivä.