Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Perehdytys

Toimintamallit ja ohjeet

Kaikki työntekijät ja urakoitsijat tulee perehdyttää työhön ja työympäristöön.

Tavoitteena on, että perehdytetty henkilö pystyy liikkumaan ja työskentelemään alueella turvallisesti sekä tietää ja ymmärtää toimintamallit ja säännöt. Perehdytys dokumentoidaan perehdytyslomakkeelle, josta ilmenee perehdytyksessä käsitellyt aiheet, perehdyttäjä sekä perehdytettävä henkilö.

Perehdyttäjänä voi toimia työsuojeluvaltuutettu, esimies tai kokeneempi työntekijä, joka tuntee työympäristön ja tehtävän työn piirteet. Perehdytykselle on varattava riittävästi aikaa, jotta kaikki perehdytykseen kuuluvat asiat voidaan käsitellä rauhassa ja perehdytettävä henkilö voi tarvittaessa esittää kysymyksiä. Perehdytyksessä perehdyttäjä kertoo, opastaa tai näyttää perehdytyslomakkeeseen kirjatut asiat perehdytettävälle. Työhön ja työympäristöön liittyvät asiat ovat hyvä näyttä ja opastaa paikan päällä, jotta asiat jäävät paremmin muistiin. Perehdytyksen jälkeen on hyvä, että uusi työntekijä työskentelee kokeneemman työntekijän kanssa, jotta hän ei ole yksin ongelmatilanteissa.

Liitteenä oleva perehdytyslomake on esimerkinomainen esitys mahdollisesta perehdytyslomakkeesta. Lomakkeen käyttöönotossa tulee tarkastaa lomakkeen sopivuus työympäristöön ja tarvittaessa tehdä lisäyksiä tai muutoksia.