Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Nostotyön turvallisuus tehdään yhdessä

Haastattelut

Vaikka jättiläinen lipuu työmaan yllä, työt voidaan tehdä turvallisesti. Nostotyön turvallisuus saadaan kuntoon kaikkien yhteistyöllä, osaamisen vahvistamisella ja tarkalla suunnittelulla.

Nostotyöt ovat rakennustyömaan keskeistä logistiikkaa. Samalla ne ovat myös työmaan vaarallisimpia työvaiheita: isot nosturit ja painavat kuormat tekevät helposti myös isoa jälkeä. Kuolemaan johtavia tapaturmia on alkuvuoden 2021 aikana ollut talonrakennusalalla kolme, ja ne kaikki liittyvät nostotyöhön.

Tampereen Härmälänrannan työmaalla noin 40-metrinen nosturi työskentelee työmaan yllä vuodenvaihteeseen saakka. Siinä vaiheessa nostotyöt on suoritettu, ja nosturi kuljettajieen voi lähteä uusiin tehtäviin.

Logistiikka lisää turvallisuutta

Kerrostalo Tampereen Härmälänrannassa on parhaillaan nousemassa kohti korkeuksia. Skanskan työmaa on aloitettu keväällä 2021, ja valmistuessaan paikalla tulee olemaan 7-kerroksinen asuintalo ja siinä 106 huoneistoa. Vielä syksyn ajan työmaan maisemaa hallitsee noin 40 metriä korkea nosturi. Sen aikatauluilla ja ehdoilla suunnitellaan kaikki mitä nosturin alapuolella tapahtuu.

Työnjohtaja Samuli Parviaisen mukaan työmaalla käytetään nostotöiden suunnitteluun Skanskan omaa suunnitelmapohjaa, jota muokataan työmaakohtaisesti.

”Työmaalle on tehty elementtiasennussuunnitelma, jossa on huomioitu kaikki perusnostot sekä mahdolliset erikoisnostot. Kaikkia elementtejä varten on mietitty ratkaisut, millä nostot voidaan tehdä turvallisesti ja varmasti.”

Tällä työmaalla ei ole yhtään erikoisnostoa, kuten kahta nosturia vaativia erikoiselementtejä tai ilmassa tapahtuvia elementin kääntöjä. Sellaisia varten tehtäisiin suunnitelmat ja riskiarviot erikseen.

Parviainen osoittaa jo tehtyä kerrostalon seinää, jossa on keskellä sauma.

”Alun perin tuohon oli ajateltu tulevan yhtenäinen elementti. Nostotyön suunnitteluvaiheessa se tehtiin kuitenkin kahdesta osasta, jolloin kaikki työmaan nostot voidaan hoitaa tällä nosturilla.”

Nosturi toimii kiskoilla, joilla siirtymällä toimintasäde on tarpeen mukaan säädettävissä työmaan laidalta toiselle. Muut liikenne ja kuormien purku tehdään rakennuksen toiselta puolelta.

”Pyritään tekemään sellainen aluesuunnitelma, jossa meidän nosturi saa mahdollisimman paljon rauhaa työhön. Pääsisäänkäynti on toisella puolella ja pienemmät kuormat voidaan myös purkaa siellä, jolloin säästyy nosturin aikaa ja resursseja muuhun. Nosturi on täällä talon takana, mikä vähentää todella paljon riskiä että kukaan menisi vahingossa taakkojen alle”, alamiehenä työskentelevä Antti Peijari sanoo.

Alamies Antti Peijari purkaa kuormasta seinäelementtejä Tampereen Härmälänkadun työmaalla. Näistä rakentuu asuinkerrostalo, joka on valmis vuonna 2022.

Yhteistyöllä, ajan kanssa

Perjantai-iltapäivänä nosturityöt ovat Härmälänrannan työmaalla loppusuoralla. On purettu kuorma-autolla pihaan toimitettu kuorma seinäelementtejä, jotka ensi viikon alussa nostetaan rakenteilla olevan kerrostalon ylimpiin kerroksiin.

Pian alkaa viikon viimeinen palaveri, tärkeä työtehtävä sekin. Työturvallisuus paranee, kun kaikki pysyvät samalla kartalla, mitä työmaalla milloinkin tapahtuu.

HSE-päällikkö Jaakko Karhio ja vastaava työnjohtaja Jukka Kivimäki sanovat tiedon ja kehitysehdotuksien kulkevan yritysportaissa yhtä lailla ylhäältä alas kuin alhaalta ylös. Yhteiset viikkopalaverit ovat kaikkien mielestä tärkeimpiä viestinnän kanavia työmaan sisällä.

Nostotyön turvallisuus on työmaan avainasia, toteavat alamies Antti Peijari, työsuojavaltuutettu Atte Väisänen ja vastaava työnjohtaja Jukka Kivimäki.

”Työmaalta saadaan arvokasta tietoa suunnitteluohjaukseen, esimerkiksi millainen nostoapuväline mihinkin elementtiin kannattaisi asentaa. Se tieto voidaan sitten viedä rakennesuunnittelijalle. Työmaalta tulee sellaisia huomioita, mitä kukaan muu ei oikein voi havaita kuin sen tietyn työvaiheen tekijä.”

Turvallisuuden parantamiseen voisi Kivimäen mielestä löytyä keinoja hidastamalla tahtia.

”Lisäämällä väljyyttä aikatauluun. Että voitaisiin tehdä yksi työvaihe kerrallaan, eikä mitään muuta olisi samaan aikaan käynnissä”, vastaava työnjohtaja Jukka Kivimäki sanoo.

”Aikatauluja pistetään kireämmälle, ja samaan aikaan kiristetään myös raharuuvia. Aikaa tarvittaisiin lisää myös siihen, että tulevan työmaan ennakkosuunnittelu päästäisiin tiimin kesken aloittamaan mahdollisimman aikaisin”, Karhio pohtii.

Hyvä alamies on kullan arvoinen

Alamies on nostotyössä yhteyshenkilö, logistiikan suunnittelija ja askeleen edellä aikataulua.

11 vuotta alamiehenä toiminut Antti Peijari ei halua nimetä nostotyöstä erikseen kriittisiä työvaiheita.

”On aika vaarallista ajatella niin. Monesti tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita tapahtuu nosturin tyhjien ketjujen ja liinojen kanssa: tavara on otettu vastaan ja liinat irrotettu, ja ne jäävätkin kiinni johonkin. Myös raksien pitää olla kunnolla kiinni. Nostotyö on alusta loppuun prosessi, missä kaiken tulee olla oikein.”

Alamies tai taakankiinnittäjä vastaa nimensä mukaisesti alhaalta tapahtuvista nostoista ja vastaanottaa kuormia. Hän on myös nosturinkuljettajalle apusilmät ja merkinantaja. Hän työskentelee tiiminä nosturinkuljettajan kanssa ja pyrkii järjestämään työrauhan nosturille.

Peijari pitääkin jatkuvasti yhteyttä nosturiin radiopuhelimella. Ylhäällä on tiedettävä koko ajan, mitä alhaalla tapahtuu.

Ennen työn aloitusta Peijari käy nosturinkuljettajan kanssa läpi aluesuunnitelman, katsoo nosturin toiminta-alueen rajat ja turvaetäisyydet, ja pyrkii järjestämään työrauhan nosturille ja nostotyölle. Kaksikko työskentelee tiiminä, ja optimitilanteessa koko työmaan läpi ilman tuuraajia.

Alamies Antti Peijari on valmistellut elementin nostovalmiiksi seuraavaa aamua varten. Alamiehen työssä on oltava valmiina pari askelta ennakkoon.

Työnjohdon kanssa alamies aikatauluttaa kuormien vastaanottoa. Hän hoitaa myös alueen logistiikkaa ja varastointia sekä valmistelee elementit nostoihin.

Kaikki nostoa odottavat elementit järjestetään valmiiksi niin, että seuraava työvaihe voidaan aloittaa heti työvuoron alkaessa. Tähän kuuluu muun muassa nostoapuvälineiden, ketjujen ja liinojen kiinnitystä.

Kun elementtikuormat on kaikki toimitettu ja nostettu paikoilleen, alamiehen työssä on hetki rauhallisempaa aikaa järjestää varastointia. Kun tavarat on varastoitu järkevästi, seuraavat tavarantoimitukset voidaan taas ottaa vastaan jouhevasti.

”Valmistelut alkavat aina pari askelta etukäteen.”

Peijarilla on kännykässä varmuuden vuoksi oma työlista muistettavia asioita, jotka on tehtävä viikon aikana. Lista on pitkä.

”Tässä on elementtien järjestys, ja kaikki ylimääräisetkin asiat mitkä on huomioitava viikon kuluessa. Jos sitä alkaa stressaamaan, onko muistanut kaiken, voin tarkistaa tältä listalta ja oma stressi vähenee aika paljon.”

Vaikka Peijarin mielestä on huono lähtökohta arvottaa eri työvaiheiden vaikutusta turvallisuuteen, yksi on kuitenkin hänelle sydäntä lähellä: uusi, työhön tuleva alamies on perehdytettävää kunnolla ja rauhassa.

”Kun uusi alamies alkaa harjoitella tätä työtä, on tärkeä asia opettaa ajan merkitys. Kiirettä tässä työssä ei saa olla. Karsit kaikki häiriötekijät pois, ja keskityt vain yhteen asiaan kerrallaan. On oltava työssä koko ajan läsnä.”

Skanskalla on oma nostoturvallisuus-standardi, siihen voit tutustua täällä: https://www.skanska.fi/4abd96/siteassets/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/nostotyot.pdf

Teksti ja kuvat: Ilona Savitie

RTT Työturvallisuuspakki – Nostotyön turvallisuus