Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Työtasot ja kaiteet

Laitteet, koneet ja ympäristö

Vakituisien kulkuteiden ja työtasojen tulee olla rakenteeltaan riittävän tukevia, jotta ne eivät aiheuta vaaraa käyttäjilleen tai sivullisille. Jos tasolta on mahdollista pudota yli 0,5 metriä, ne on suojattava kaiteilla, joiden korkeus on 1,1 metriä. Kaiteessa on oltava 10 cm korkea jalkalista sekä välijohde.

Vanhat kaiteet ovat usein 1 m korkuisia. Vanhojen kaiteiden korottamisen tarve pitää arvioida tapauskohtaisesti. Jos korkealla olevalla työtasolla ei ole kaiteita, tulee tasolla ollessa käyttää valjaita. Katso myös Työturvallisuuspakin osa Korkealla työskentely – Putoamisvaara.

Kulkuteiden leveys tulee olla vähintään 800 mm. Myös 60 0mm leveä kulkutie on hyväksyttävä, jos kulkutiellä liikkuu normaalisti vain yksi henkilö kerrallaan.

Tasolta toiselle siirryttäessä ensisijaisena ratkaisuna on käytettävä 30-38 asteen kulmassa olevia portaita. Jos koneen rakenteen vuoksi tällaiset portaat eivät ole mahdollisia, voidaan käyttää jyrkempiä portaita tai tikkaita. Tällaisia ratkaisuja on esimerkiksi liikkuvissa työkoneissa. Tikkaiden ja portaiden muodostamat aukot kaiteissa ja tasoissa on myös syytä merkitä ja suojata esimerkiksi itsestään sulkeutuvilla porteilla.

Jos kulku- tai työtason alapuolella on vakituisia työpisteitä tai kulkureittejä, tasossa ei saa olla aukkoja. Jos alapuolella voi satunnaisesti olla muita henkilöitä, voidaan käyttää ritilöitä, joiden aukoista ei saa mahtua 20 mm kuula. Jos alapuolelle ei pääse henkilöitä, voidaan käyttää ritilää, jossa on maksimissaan 35 mm aukkoja.

Kulku- ja työtasoilla ei saa varastoida tavaraa ja ne tulee pitää siisteinä.

Korkealle johtavien tikkaiden ja portaiden käyttäminen tulee estää ulkopuolisilta esimerkiksi alapäässä olevalla lukitulla portilla.

Tikkaat ja työpukit

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaat soveltuvat ainoastaan kertaluontoisiin tehtäviin. Tikkaiden tulee olla tukevat sekä varustettu sivutuilla ja liukuesteillä. Mahdollisuuksien mukaan tikkaat on kiinnitettävä, jotta niiden kaatuminen ei ole mahdollista. Jos tikkaiden käyttö on toistuvaa, on syytä arvioida, onko tilalle mahdollista tehdä kiinteää työtasoa tai voidaanko tikkaat korvata muilla turvallisemmilla välineillä. Tavoitteena tulisi olla, että nojatikkaita ei tarvita ollenkaan.

Tasotikasta ja työpukkia käytettäessä on varmistuttava, että ne ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ja työhön muuten soveltuvia. Rakenteen tulee olla tukeva ja lukituksen luotettava. Lukitukseksi ei riitä pelkkä taso. Mahdollisuuksien mukaan työpukin ja tasotikkaan käyttö on korvattava kiinteällä työtasolla, jos niiden käyttö on toistuvaa.