Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Opetusaineisto

Muu

Rakennusteollisuus RT on tuottanut Työturvallisuus rakennusalalla -opetusmateriaalipaketin opettajien käyttöön. Aineisto on ladattavissa maksutta tältä sivulta aihealue kerrallaan. Materiaali on suunniteltu ammattikorkeakoulujen opettajien käyttöön työturvallisuuden oppitunneille, ja se on mukautettavissa jokaisen opettajan omiin opetustarpeisiin.

Näin hyödynnät materiaalia

 • Materiaalin laajuus on arviolta 25 opetustuntia (á 45 min)
 • Powerpoint-materiaali on jaettu 21 aihealueeseen.
 • Yhden aihealueen kesto on yksi opetustunti, poikkeuksena TTS-aihealue (kaksi opetustuntia TTS-harjoitteen kanssa), sekä TR-aihealue (kolme opetustuntia) 
 • Materiaalia voi käyttää erillisenä kurssina tai sisällyttää soveltuvin osin muihin kursseihin 
 • PowerPoint-ohjelman materiaalin dioihin on tarpeen mukaan lisätty ohjetekstiä, viitteitä ja lisälähteitä diojen muistiinpanoihin; osa materiaalista sisältää piilotettuja dioja, joita opettaja voi hyödyntää 
 • Aihealueittain on osaan materiaalista lisätty myös tehtäviä, joita voi hyödyntää opetuksessa tai kotitehtävinä

Lataa tästä materiaali aihealueittain

Pääset alla olevista linkeistä ottamaan käyttöösi opetuspaketin valmiit kokonaisuudet .pptx-muodossa.

Päivitetty 5.7.2022.

1. Työturvallisuus yleisesti

 • Rakennusalan erityispiirteet
 • Miksi työturvallisuus
 • Nolla tapaturmaa -periaate
 • Yksilön mahdollisuus vaikuttaa
 • Työsuojelun peruskäsitteitä ja määritelmiä 

2. Tapaturmat, työpäiset sairaudet ja vaaratilanteet

 • Työtapaturmat
 • Työperäiset sairaudet
 • Vaaratilanteet
 • Tutkinta
 • Tapaturmakuvauksia 

3. Työturvallisuuden lainsäädäntö lyhyesti ja rakennustyön näkökulmasta

 • Lainsäädännöstä yleisesti
 • Työturvallisuuslaki
 • Valvontalaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Nuoret työntekijät
 • Asetus rakennustyön turvallisuudesta 

4. Työsuojeluvastuut työmaalla

 • Rakennusalan työturvallisuusvelvoitteet on määritelty Työturvallisuuslaissa ja tarkennettu Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta
  • Rakennuttaja/turvallisuuskoordinaattori
  • Päätoteuttaja/työsuojelusta vastaava työnjohtaja
  • Esimies (riippumatta työnantajasta)
  • Suunnittelija
  • Työntekijä tietyissä tilanteissa
  • Yritys (yhteisösakko, konfiskaatio)
  • Esimerkkejä tuomioista

5. Henkilönsuojaimet

 • Yleistä
 • Työvaatetus, polvisuojat
 • Kypärä
 • Silmiensuojaimet
 • Turvakengät
 • Kuulonsuojaimet
 • Hengityksensuojaimet
 • Putoamissuojaimet

6. Työympäristötekijät

 • Sähkö
 • Melu
 • Tärinä
 • Säteilyt ja valaistus
 • Lämpöolot
 • Ilman puhtaus
 • Käsiteltävät aineet

7. Rakennuspölyt

 • Pölyt ja niiden haitat
 • Pölyntorjunta
 • Asbesti

8. Järjestys ja siisteys

 • Merkitys työsuojelussa
 • Järjestys- ja jätehuoltosuunnitelma
 • Siisteyden suunnittelu
 • Onnettomuuksiin varautuminen, pelastautuminen, ensiapu
 • Tulityöt

9. Kuormitustekijöitä rakentamisessa

 • Fyysinen kuormitus ja ergonomia
 • Henkinen työsuojelu

10. Koneturvallisuus

 • Lainsäädäntö
 • Koneturvallisuuden perusteet
 • Esimerkkejä koneiden turvallisuudesta
  • Rälläkkä
  • Sirkkeli
  • Vannesaha

11. Putoamissuojaus

 • Putoamissuojauksen ratkaisuja:
  • Tekeminen muualla kuin korkealla
  • Kaiteet, aukkosuojat, kulkuesteet
  • Korvaavat työtavat
  • Henkilökohtaiset putoamissuojaimet
 • Käytettävä ratkaisu kuvataan yksityiskohtaisesti putoamissuojaussuunnitelmassa, työsuunnitelmassa

12. Nostot ja nostoapuvälineet 

 • Nostot yleisesti
 • Nosturin kuljettaja ja alamies
 • Nostoapuvälineet
 • Trukit ja kurottajat

12B. Elementtiasennuksen työturvallisuus

 • Elementtirakentaminen yleisesti
 • Elementtien
  • Vastaanotto
  • Purku
  • Nosto
  • Varastointi
  • Asennus

13. Telineet ja työtasot

 • Telineet
 • Telineiden käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset
 • Työpukit ja A-tikkaat
 • Tikkaat

14. Maarakentamisen erityispiirteitä

 • Kaivannot
 • Isot työkoneet
 • Räjäytys ja louhintatyöt

15. Riskinarviointi

 • Perusteet
 • Esimerkki rakennushankkeessa tunnistetut vaaran riskinarvioinnista
 • Työsuunnitelma riskinarvioinnin pohjalta

16. Turvallisuussuunnittelu 1

 • Suunnitelmien/suunnittelun rooli työturvallisuudessa
 • Aikataulusuunnittelu
 • Turvallisuussuunnittelu: VA 205/2009, 10 ja 11 §:t
 • Aluesuunnitelma
 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

 17. Turvallisuussuunnittelu 2

 • Kertaus aiemmasta
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Putoamissuojaussuunnitelma
 • Nostosuunnitelma
 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

18. Turvallisuuden johtaminen rakennushankkeessa

 • Jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen
 • Yhteistyö
 • Turvallisuuden johtamisen periaatteet rakennustyömaalla

19. Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

20. Viikottaiset kunnossapitotarkastukset

 • TR, MVR
 • harjoitteet