Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Työtilan järjestys ja kulkureitit

Laitteet, koneet ja ympäristö

Suuri osa tapaturmista on kompastumisia, liukastumisia tai muita epäsiisteydestä johtuvia vahinkoja. Näitä tapaturmia voidaan vähentää ylläpitämällä järjestystä työympäristössä. Järjestetyt ja siistit työpisteet usein myös lisäävät viihtyvyyttä ja tuottavuutta.

Työpisteillä on vain tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Työpisteille kertyy helposti erilaisia tavaroita, joita ajatellaan ehkä tarvittavan joskus. Lopulta nämä tavarat, joita ei käytetä tai käytetään harvoin vievät tilaa tavaroilta, joita käytetään päivittäin. Tavoitteena on järjestää työpisteet siten, että usein käytettävät työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla helposti esim. seinällä. Satunnaisesti käytettävät työkalut ja tarvikkeet voitaisiin sijoittaa esim. laatikostoon, josta ne ovat saatavilla, mutta eivät vie kohtuuttomasti tilaa työpisteellä. Työkalut ja tarvikkeet, joita ei käytetä, siirretään pois työpisteeltä.

Selkeä tapa selvittää työkalujen ja tarvikkeiden tarpeellisuus on tyhjentää työpiste kaikista työkaluista ja tarvikkeista. Työtä tehdessä työkaluja ja tarvikkeita tuodaan työpisteelle sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Lopulta näin saadaan selville, mitä työpisteellä todellisuudessa tarvitaan. Tarvikkeet joita ei tarvita tulee siirtää pois työpisteeltä.

Työkaluille ja tarvikkeille on syytä lopuksi määrittää paikat, joissa niitä säilytetään. Hyviä käytäntöjä ovat työkaluseinät ja -taulut, joissa työkalulle on merkitty oma paikka. Näin kaikille työkaluille on omat paikat ja ne ovat kaikki näkyvillä ja helposti saatavilla. Samalla myös nähdään heti, jos jotain puuttuu. 

Alueiden merkintä

Alueiden merkintä näyttää selkeästi eri alueiden käyttötarkoitukset. Tämä auttaa pitämään yllä järjestystä ja siisteyttä. Lopputuloksena on turvalliset ja selkeät kulkureitit sekä halutessa ennalta määritetyt alueet eri käyttötarkoituksiin. Alueiden merkintä on hyvä tehdä maalaamalla.

Ensimmäisenä kannattaa määrittää kulkureitit ja alueet, joissa työskennellään. Käytännössä nämä alueet ovat niitä, joissa pitää pystyä liikkumaan. Nämä alueet myös muodostavat työpaikan hätäpoistumisreitit. Samalla on hyvä merkitä alkusammutuskaluston sekä sähkökeskuksien edustat, jotta ne säilyvät esteettöminä. Kulkureiteillä ei saa varastoida mitään edes väliaikaisesti. Työpisteiden yhteyteen voidaan varata ja merkitä tarpeen mukaan alue, jossa voidaan varastoida osia ja tarvikkeita, joita käytetään tehtävässä työssä. Alueen on oltava sopiva kokoinen, jotta tavarat eivät leviä kulkureiteille. Samankaltainen alue kannattaa varata myös jäteastioille. Alueiden merkinnässä on hyvä huomioida myös työpaikan sisäinen liikenne.

Varastointi

Varastoidessa tarvikkeita, materiaaleja tai valmiita tuotteita tulee huolehtia, että varastot eivät aiheuta vaaraa alueella työskenteleville ihmisille ja että varastoidut materiaalit ja tuotteet säilyvät ehjinä. Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että mitään ei tulisi varastoida vapaasti nojallaan tai niin, että tavaroilla on mahdollisuus kaatua tai tippua. Varastoissa on syytä tarkastella hyllyjen, telineiden sekä lavojen kuntoa riittävän usein.

Myös aikaisemmin esitettyjä alueiden merkintäperiaatteita on hyvä noudattaa varastoalueella, jotta varasto on helpompi pitää järjestyksessä.