Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimilla pyritään suojaamaan henkilöitä mahdollisien vaaratekijöiden aiheuttamilta vammoilta.

Henkilönsuojaimia ovat mm. hengityksen-, kasvojen-, kuulon-, silmien ja päänsuojaimet, turva-, suoja- ja työjalkineet, liukuesteet, putoamissuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatteet.

Työnantajan on hankittava työssä tarvittavat suojaimet työntekijöille sekä varmistettava suojaimien toimintakunto huoltojen ja korjausten avulla. Työntekijöiden on käytettävä työnantajan määrittämiä suojaimia ja huolehdittava käyttöönsä saamista suojaimista. Työntekijän on ilmoitettava suojaimien vioista ja puutteista työnantajalle. Vain ehjä ja hyväkuntoinen suojain toimii tarkoituksenmukaisesti.

Suojaimien käytön määrittely

Tarpeelliset ja sopivat henkilönsuojaimet on valittava riskien arvioinnin perusteella.

On mahdollista määritellä yleisesti tuotantoalueella käytettävät suojaimet ja sen lisäksi tehtävä- tai aluekohtaisesti tarvittavat lisäsuojaimet.

Yleisesti tuotantoalueella käytettäviä varusteita voivat olla esimerkiksi huomiovärinen työasu, turvakengät, kypärä tai kolhulippis, silmäsuojaimet ja työkäsineet.

Tarvittaessa lisäksi käytettäviä suojaimia voisivat olla kuulonsuojaimet (aina saatavilla), hengityksensuojaimet, putoamissuojaimet, visiiri, umpinaiset suojalasit, polvisuojat ja erikoisemmat työkäsineet.

Tuotantoalueet sekä muut alueet ja tilat, joissa tulee käyttää henkilösuojaimia, tulee merkitä.

Suojainmallien valinta

On huomioitava, että henkilönsuojaimissa on eroja. Esimerkiksi yksinkertaisin suojalasimalli ei välttämättä ole riittävä kaikkiin työvaiheisiin. Myös kuulonsuojaimissa on eri tasoisia vaimennuksia. Tavoitteena on hankkia työtehtävään riittävät ja jokaiselle itselleen sopivat suojaimet. Myös suojaimien yhteensopivuuteen tulee kiinnittää huomioita, esimerkiksi suojalasin sanka voi heikentää kuulonsuojaimen vaimennusta. Apua valintaan voi myös pyytää suojaimia myyviltä yrityksiltä. Suojaimet eivät saa aiheuttaa vaaraa tai kohtuutonta haittaa työntekijöille.

Huonot tai epämukavat suojaimet voivat haitata työntekoa. Hyvät, sopivat ja mukavat suojaimet parhaimmillaan helpottavat työn tekoa. Jotta suojaimet pysyisivät kunnossa, on myös annettava ohjeet niiden säilytyksestä, huollosta ja puhdistuksesta. Rikkoutuneet tai vanhentuneet suojaimet on vaihdettava uusiin.

Henkilönsuojaimien on oltava hyväksyttyjä ja täytettävä Henkilösuojaindirektiivin 89/686/EEC tai henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset. Nämä merkinnät löytyvät suojaimista ja niiden pakkauksista.