Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Nostot

Toimintamallit ja ohjeet

Toiminta nostotyössä

Nostojen tulee olla harkittuja ja suunniteltuja. Ennen noston aloittamista noston suorittajalla tulee olla tiedossa käytettävän nostolaitteen nostokyky sekä nostettavan taakan paino. Nostolaitteen nostokyvyn tulisi olla vähintään 10-15 % enemmän kuin nostettavan taakan paino. Lisäksi on valittava sopiva ja riittävä nostoapuväline taakan kiinnittämistä varten.

Noston liikerata tulee olla suunniteltu siten, että noston aikana kukaan ei ole nostetun taakan alla. Turvallinen tapa on pitää turvaetäisyys nostettuun taakkaan siten, että taakan tippuessa ja mahdollisesti sen jälkeen kaatuessa paikalla oleville henkilöille ei aiheudu vaaraa. Vähimmäisturvaetäisyytenä voidaan pitää kahta metriä. Noston alue on syytä rajata, jotta nosto voidaan suorittaa turvallisesti ja sivulliset henkilöt eivät vahingossa päädy nostoalueelle. Jos nostolaitteessa tai muissa käytettävissä välineissä havaitaan ongelmia, nosto on keskeytettävä ja ongelma ratkaistava ennen noston jatkamista.

Nosturin ohjaajalla tulee olla näköyhteys nostettavaan taakkaan selkä noston vaara-alueeseen. Taakkaa ei saa jättää roikkumaan ilman valvontaa. Heiluvaa taakkaa ei saa yrittää pysäyttää käsin.

Nostolaitteet

Nostoissa käytetään vain nostamiseen tarkoitettuja ja hyväksyttyjä laitteita, jotka on huollettu ja tarkastettu. Yleisimpiä nostolaitteita ovat erilaiset nosturit, vinssi ja taljat. Jokaisen nostolaitteen ohjaimen tulee olla selkeä ja suojattu vahinkopainalluksilta. Jos laitteita on useampia, tulee ohjaimesta käydä ilmi selkeästi, mitä nostolaitetta kyseinen ohjain ohjaa.

Nostureihin tulee olla merkittynä selkeästi enimmäiskuorma, jonka sillä saa nostaa. Nosturin tarkastus merkitään nosturiin. Tarkastuksesta tehdään myös tarkastuspöytäkirja, johon tarkastaja kirjaa huomionsa nosturin kunnosta. Nosturin tarkastaja voi määrätä tehtäväksi korjaavia toimenpiteitä ja tarvittaessa asettaa nosturin käyttökieltoon.

Nostolaitteita saa käyttää vain käyttöohjeiden mukaisesti nostamiseen. Taakan vetäminen tai raahaaminen nostolaitteilla ei ole sallittu, ellei laitteen käyttöohje erikseen anna siihen lupaa.

Nostoapuvälineet

Nostoapuvälineitä ovat erilaiset liinat, ketjut ja muut tarvikkeet, jotka eivät ole kiinteä osa nostolaitetta ja niitä käytetään taakan kiinnittämiseen.

Nostoapuvälineiden tulee olla hyväksyttyjä ja tarkastettuja. Vain ehjiä nostoapuvälineitä saa käyttää. Nostoapuvälineen kunto on tarkastettava aina ennen käyttöä.

Sopivan nostoapuvälineen valintaan vaikuttaa nostettavan taakan tyyppi. Esimerkiksi kangasliinat eivät sovellu teräväreunaisien kappaleiden nostamiseen, ellei käytössä ole reunasuojia. Nostoapuvälineille on myös asetettu enimmäiskuormitus sekä kertoimet, jotka osoittavat kuinka erilaiset käyttötavat ja kulmat vaikuttavat sallittuun enimmäiskuormitukseen.

Jotta nostoapuvälineet pysyisivät hyvässä kunnossa, niitä on syytä säilyttää erillään muista työvälineistä sekä kemikaaleista. Hyvä säilytyspaikka voi olla esimerkiksi teline tai kaappi. Myös käytöstä poistettaville tai korjattavaksi meneville nostoapuvälineille on hyvä varata oma paikkansa niin, että ne eivät vahingossakaan sekoitu käytettävien nostoapuvälineiden kanssa. Käytöstä poistetut nostoapuvälineet, joita ei voi korjata (esim. kangasliinat) pitää rikkoa niin, että niitä ei voi enää käyttää. Näin estetään vaarallisien välineiden päätyminen takaisin käyttöön.

Laitteiden ja välineiden tarkastukset

Jokaisen nostimien ja nostoapuvälineiden käyttäjän tulee tarkistaa käyttämiensä laitteiden ja välineiden kunto silmämääräisesti aina ennen niiden käyttöönottoa.

Nostolaitteet ja nostoapuvälineet tarkastetaan vuosittain asiantuntijan toimesta. Tarkastus merkitään vuosittain vaihtuvalla tarkastusvärillä, erillisellä tarkastustarralla tai merkitsemällä se laitteen tai välineen tunnisteeseen. Vuosittaisesta tarkastuksesta tehdään myös tarkastuspöytäkirja.

Ainoastaan kunnossa olevia ja tarkastettuja laitteita ja välineitä saa käyttää.

Artikkeli: Nostotyön turvallisuus tehdään yhdessä