Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Käyttövoimasta erottaminen

Toimintamallit ja ohjeet

Koneet ja laitteet tulee pystyä erottamaan käyttövoimasta luotettavasti. Esimerkiksi sähkökäyttöisissä laitteissa on oltava virtakytkin, joka on lukittavissa. Tarkoituksena on estää vahinkokäynnistymiset ja tahattomat energian vapautumiset sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat tapaturmat.

Mahdollisia energia muotoja ovat sähkö, paineilma, hydraulivoima, mekaaninen energia, lämpö, koneiden osissa oleva jäännösenergia ja materiaalivirtaus.

Käyttövoimasta erottaminen on suoritettava aina huoltotoimenpiteiden yhteydessä tai kun muuten ollaan koneiden vaara-alueilla tai poistetaan koneiden suojauksia.

Erotuksessa käytettäviin lukkoihin saa olla vain yksi avain ja avaimen tulee olla työnsuorittajalla itsellään. Lukot ja käytettävät merkinnät tulee myös nimetä, jotta tarvittaessa saadaan selville kenen asettamia ne ovat. Muiden asettamiin lukkoihin tai merkintöihin ei tule koskea.

Usean henkilön osallistuessa työhön, on kaikkien osallistujien asetettava oma lukkonsa monen lukon käytön mahdollistavaan lukkohakaan. Tätä kutsutaan ryhmälukitukseksi. Ryhmälukitukseen on nimettävä lukituksen vastuuhenkilö tilaajayrityksestä. Vastuuhenkilö asettaa lukkonsa ensimmäisenä ja poistaa sen viimeisenä. Näin hän varmistaa kaikkien osallistuvien henkilöiden turvallisuuden kyseisen työn aikana.

Lukitus- ja merkintätarvikkeet voidaan asettaa yleisesti saataville. Huoltohenkilöstöllä voi tarvittaessa olla henkilökohtaiset tarvikkeet.

Käyttövoimasta erotuksen vaiheet:

  • Hallittu pysäytys
  • Käyttövoimasta erotus ja lukitus
  • Käynnistyspainikkeen merkintä ”huolto, ei saa käynnistää”
  • Koekäynnistys, jolla varmistetaan erotuksen toimivuus.
  • Varastoituneen energian purkaminen (kondensaattorit, jouset, paine, hydrauliikka)
  • Huolto tai muu tehtävä työ
  • Vaara-alueen ja konesuojauksien tarkistus
  • Lukituksen purku ja merkintöjen poisto

Menettely vuoron vaihtuessa: Poistuvat työntekijät poistavat lukkonsa ja saapuvat asettavat lukkonsa. Vastuuhenkilö ylläpitää lukituksen omalla lukollaan. Vastuuhenkilö vaihdetaan viimeisenä.

Menettely tapauksessa, jossa lukko on unohtunut: Jos lukitusta purkaessa havaitaan unohtunut lukko, pyritään saamaan yhteys lukon asettajaan ja pyydetään hänet paikalle poistamaan lukko. Jos lukkoa ei saada muuten poistettua voidaan lukko rikkoa tehdaspäällikön luvalla laitteiston, vaara-alueen ja konesuojauksien tarkastuksen jälkeen.