Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Työtilan valaistus

Laitteet, koneet ja ympäristö

Lainsäädännön vaatimuksena on riittävä valaistus työpaikalla. Valaistuksen vaikutusta usein aliarvioidaan ja riittäväksi on voitu todeta valaistus kuin valaistus, jossa näkee liikkumaan ja tekemään töitä. Muutostarpeita valaistuksessa toiminnan muuttuessa ei välttämättä ole myöskään huomioitu. Usein huomioimatta jää, kuinka valaistus vaikuttaa ihmisen toimintaan ja sitä kautta työn turvallisuuteen sekä tuottavuuteen.

Valaistuksen suunnittelu

Valaistus kannattaa suunnitella huolella. Samalla hyödyntäen nykyaikaisia vaihtoehtoja voidaan huomioida valaisimien hyötysuhde, sähkökulutus sekä elinikä.  Valaistuksen tulee työntekopaikalla olla riittävän kirkas, värisävyltään sopiva ja tasainen. Myös ulkoalueet tulee huomioida.

Kirkkaus

Riittävän kirkas valaistus auttaa näkemään tarvittavat asiat ongelmitta ja auttaa pitämään ihmisen virkeänä. Usein riittävän kirkkaana valona pidetään valaistusta, jossa näkee liikkumaan ja työskentelemään. Huomioimatta voi jäädä kuinka hyvin pieniä yksityiskohtia pystyy havaitsemaan.

Valon kirkkautta mitataan luxeina (lx). Supermarkettien valaistus on usein n.800lx, puuteollisuudessa valaistuksen tulisi olla n. 500lx ja teollisuuskohteissa n.300lx. Kirkkauteen ja valon riittävyyteen vaikuttaa myös olennaisesti pintojen kuten seinien heijastavuus. Vaaleat pinnat heijastavat valoa tehokkaasti ja näin vähemmällä valoteholla saadaan tilaan kirkas valaistus. Tummat tai likaiset seinät eivät heijasta valoa niin hyvin ja tilan valaiseminen vaatii enemmän tehoa valaisimilta. Nykyaikaisilla ratkaisuilla valaisimien tehoa on myös mahdollista säätää. Myöskään liika kirkkaus ei ole hyväksi häikäisyn vuoksi.

Värisävy

Sopiva värisävy voi olla erilainen eri käyttötarkoituksissa. Värisävy ilmoitetaan kelvin (K) arvona. Suurempi luku tarkoittaa kylmempää, sinertävää valoa ja matalampi arvo lämpimämpää keltaista. Sopivan sävyn tarkoituksena on auttaa näkemään värit ja kontrastit selkeästi. Kelvin asteikon molemmissa ääripäissä havainnointi vaikeutuu. Värisävy vaikuttaa myös ihmisen toimintaan, vireystilaan sekä ohjaa vuorokausirytmiä. Kirkas valo pitää ihmisen virkeänä paremmin kuin lämmin kellertävä valo. Työympäristössä usein sopiva sävy on puhdas valkoinen.  (4000-4800K). Kellertävät suurpainenatrium valaisimet ovat sävyltään n. 2200K ja halogeenit n. 2800K.

Tasaisuus ja välkyntä

Tasaisuudella tarkoitetaan, että valoa on koko tilassa tasaisesti ja tilaan ei muodostu pimeitä tai hämäriä kohtia, jotka voivat haitata havainnointia. Esimerkiksi hyllyt sekä suuret koneet ja laitteet voivat tehdä varjoja. Tasaisuus saavutetaan useimmin riittävällä valaisimien määrällä sekä tasaisella sijoittelulla. Sijoittelussa on myös huomioitava mahdollisesti varjoja aiheuttavat hyllyt tai koneet.  Valon on myös hyvä olla tasaista eri tilojen välillä, jotta valaistuksen muutos tilasta toiseen kulkiessa ei haittaa havainnointia. Esimerkiksi siirtyessä sisältä ulos valaistus voi muuttua merkittävästi ja uuteen valaistukseen tottuminen kestää hetken.  

Valaisimien sijaintia suunnitellessa on hyvä huomioida huoltojen tarpeet. Halutaanko valaisin esimerkiksi sijoittaa koneiden tai linjaston yläpuolelle vai viereen. Tässä kannattaa myös huomioida valaisimien huoltoväli.

Valojen välkynnällä tarkoitetaan korkeataajuuksista välkyntää, jota ei välttämättä havaitse näönvaraisesti. Välkyntä voi joissain tapauksissa saada liikkuvan koneen esim. sahan terän liikkeen näyttämään erilaiselta tai jopa pysähtyneeltä. Tämä ymmärrettävästi voi aiheuttaa vakaviakin tapaturmia. Välkyntä myös aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä, jotka haittaavat työhön keskittymistä.

Poikkeavat tilanteet

Normaalin tilaa valaisevan valaistuksen lisäksi on hyvä suunnitella turvavalaistus, joka toimii, vaikka sähköt katkeaisivat. Turvavalaistuksen tarkoituksena on pitää tilassa riittävä valaistus, jotta työt saadaan hallitusti keskeytettyä ja tilasta poistuminen on turvallista. Tämän lisäksi hätäpoistumisreitit tulee olla merkitty asianmukaisesti.

Vaikka tilassa on hyvä valaistus, on hyvä pitää saatavilla käsivalaisimia tai lisävalaisimia poikkeavien töiden tai tilanteiden varalle.