Sivusto ei toimi oikein. Laita JavaScript päälle.

Menestyksen mittarina työhyvinvointi

Haastattelut

Kun liikevaihtoaan tasaisesti kasvattava yritys tekee kaksi merkittävää yritysostoa muutaman vuoden sisällä, ajattelee helposti, että liiketaloudelliset arvot ohjaavat sen toimintaa.  Suomen vanhin toiminnassa oleva betonielementtitehdas on kuitenkin arvioinut asiaa toisesta näkökulmasta.

”Se on työntekijöiden hyvä elämä”, pudottaa Joutsenon Elementti Oy:n toimitusjohtaja Simo Tahvanainen vuorenvarman vastauksen kysymykseen, mikä on yrityksen tärkein arvo. Tahvanaiselle arvot eivät ole yrityksen visiossa leijailevia korusanoja, vaan arjen toimintaa.

”Arvomme ovat läsnä työntekijöidemme jokapäiväisessä työssä ja pystymme itse vaikuttamaan omalla työllämme ja valinnoillamme niiden toteutumiseen. Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työskentelyolosuhteet ovat osa kokonaisuutta. Niillä on suora vaikutus yrityksen työturvallisuuteen, tuotteen laatuun ja yleensäkin työprosessien oikein tekemiseen – ja sitä kautta talouteen”, hän vakuuttaa.

Kun on systemaattinen tapa tehdä asioita, on helppo sen ympärille rakentaa muutkin prosessit. Tahvanaisen filosofinen lähestyminen on myös inhimillinen.

Kehitystyö alkuun saunan lauteilla

”Meillä on paljon muista maista muuttaneita työntekijöitä. Joillekin voi olla vaikea löytää yhteiskunnasta oma paikkansa ja onkin erittäin tärkeää pystyä tarjoamaan heille työpaikka, jonka varaan he pystyvät rakentamaan itselleen ja perheelleen hyvän elämän Suomessa. Toki sama pätee tietysti myös alkuperältään kotimaisiin työntekijöihimme.”

Sysäys panostaa työhyvinvointiin alkoi saunassa vuonna 2017 heti kun Tahvanainen oli aloittanut yrityksessä.

”Kyselin ensimmäisessä saunaillassa, miten työntekijät kokevat oman ammattitaitonsa. Eräs henkilö tokaisi, että hän ei sukujuhlissa kehtaa kertoa olevansa betonielementtitehtaassa töissä.”

Siitä alkoi yrityksessä iso urakka työhyvinvoinnin nostamiseksi. Kun Tahvanainen pari vuotta myöhemmin kysyi henkilöltä samasta asiasta, oli tällä kertaa vastauksena hymy ja pystyyn noussut peukalo.

Sitoutuminen lähtee ylhäältä

Tahvanaisen mukaan on itsestään selvää, että turvallisuuden edistäminen kuuluu työpaikalla kaikille. Mutta ennen kaikkea se kuuluu yrityksen johdolle – ilman sen sitoutumista ei mikään voi kehittyä yrityksessä.

”Turvallisuuden hoitoa ei ylin johto voi delegoida eteenpäin välijohdolle. Sen pitää itse sitoutua siihen, että luodaan edellytykset ja työkalut turvallisuuden parantamiselle, ja sitten laittaa painetta organisaatiossa alaspäin, että asetetut tavoitteet toteutuvat”, Tahvanainen sanoo.

Toimitusjohtaja Simo Tahvanainen (vas.) juttelemassa Joutsenon tehtaalla aiemmin työnjohtajana toimineen Karri Näpin kanssa. Tehtaan tiloissa suojakypärät ovat kaikilla käytössä.

Joutsenon Elementti Oy:n tuotantolaitoksissa johdon sitoutuminen näkyy monin tavoin. Toimitusjohtaja hoitaa tällä hetkellä itse työsuojelupäällikön tehtäviä ja vetää turvallisuustoimikuntien kokouksia. Viikko- ja tuotantopalavereissa työturvallisuusasiat käydään ajan kanssa läpi. Samalla tavalla turvallisuusasiat nostetaan tikun nokkaan työntekijöiden kuukausipalavereissa. Taukotilojen info-tv:t on valjastettu jakamaan turvallisuustietoa työpäivän lomassa.

Yhtenä hyvänä turvallisuuden sparraajana on toiminut betoniteollisuuden oma vuosittainen turvallisuuskilpailu. Niissä yritys on pärjännyt hyvin.

”Pandemian vuoksi ei tänä vuonna kilpailua järjestetty, mutta otimme kilpailua tuomaroineen tahon itse tehtaillemme tekemään vastaavat arviot. Ilmenneet puutteet ja niiden korjaukset käytiin läpi työsuojeluvaltuutetun kanssa. Tyypillisin tapaturman aiheuttaja seinäelementtitehtaalla on lattialla olevat ylimääräiset tavarat sekä ergonomisesti haastavat työasennot. Nilkan pyörähtämiset ja polven taittumiset ovat yleisimpiä vammoja.”

Työntekijät kiinnostuivat

Omilla tuotantolaitoksilla aloitettiin turvallisuustalkoot vuonna 2017 henkilöstöä aktivoivalla turvallisuuskampanjalla.

”Alussa laitettiin suojaimet kuntoon ja samalla alettiin kasvattaa organisaatioon yleensä hitaammin kypsyvää turvallisuuskulttuuria, jotta asiat tehdään omaehtoisesti eikä pelkästään määräysten takia. Olosuhteiden parantamisessa turvalaitteet ja suojauksien kehittäminen ovat keskeisiä. Erilaiset kuljettimien ja myllyjen suojaukset, kaiteet, potkulistat ja muut vaaroja poistavat suojat, joilla varmistetaan, ettei kukaan pysty missään tilanteessa mennä itseään loukkaamaan. Kampanjassa pöydälle nostettiin myös pitkäaikaiset ongelmat kuten valaistuksen parantaminen. Myös pölyjen ja käryjen poiston imurijärjestelmät laitettiin kuntoon”, Tahvanainen kuvaa kampanjan kulkua.

Mirko Kokkonen elementin pinnan pesua suorittamassa.

Kun helpot ratkaistu oli saatu hoidettua, pureuduttiin haastavampiin ongelmiin. Yksi vaarallisimpia työvaiheita elementtitehtaassa on, kun elementtejä siirretään tuotannossa. Putoamisvaara on aina olemassa, koukkuja kiinnitetään ja tarvitaan erilaisia valjasratkaisuja ja selkeitä työtapamenetelmiä.  

”Työtekijät ovat ottaneet tiukkenevat turvallisuusvaatimukset yllättävän hyvin vastaan ja olleet asiassa itse aloitteellisia. Esimerkiksi turvakypärissä oltiin testaamassa useampaa eri mallia, kun työntekijöiltä tuli toive, että eiköhän testaamiset jo riitä, valitaan paras ja jatketaan töitä – tietenkin kypärät päässä.”  

Turvallisuushavainnot ovat yksi tehokkaimpia ja helpoimpia keinoja ehkäistä työtapaturmia. Niitä voi kuka tahansa Joutsenon Elementin työntekijä tehdä mobiilisti. Havainnoinnin helpottamiseksi on tehty myös omia sovelluksia.

”WhatsAppiin on perustettu oma ryhmä turvallisuushavainnoille, saimme siitä työturvallisuuskilpailussa kunniamaininnankin vuonna 2018.  Aika kivasti sinne on havaintoja saatukin, Tahvanainen sanoo ja katsoo puhelimestaan, mikä on viimeisin ryhmään postattu havainto. Hetki sitten on ryhmään tullut havainto liian lähelle trukkia sijoitetuista lämpöpuhaltimesta, joka voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Turvallisuushavaintoja on kenen tahansa helppo tehdä kännykällä tehtaan havaintoryhmään. Näin mikään havainto ei jää korjaamatta. Huumori auttaa jaksamaan tässäkin asiassa.

Lisäkipinä kilpailuista

Joutsenon Elementti palkittiin kaksi vuotta sitten betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa, jossa se oli turvallisuutta eniten parantanut yritys. Simo Tahvanainen kertoo, mikä oli tärkeintä turvallisuusloikan toteutuksessa.

”Pitää olla aito tahtotila, että turvallisuuteen myös ollaan valmiit panostamaan. Sen jälkeen päätetään toimista, jotka ovat oman toiminnan kannalta ensisijaisia ja lähdetään niitä toteuttamaan niin että kaikki työntekijät osallistuvat.”

Tahvanaisen mukaan taustalla on pitkälti sama työturvallisuuden systemaattisen parantamisen malli, jonka Rakennustuoteteollisuus ja yritykset ovat julkaisemassa nettiin kaikkien yritysten avoimeen käyttöön uudessa työturvallisuuspakki.fi-sivustossa.

Simo Tahvanaiselle on kokemusta turvallisuusloikista jo aiemmista työtehtävistään. Siinä työssä turvallisuusajattelu on mennyt veriin, myös omassa arkielämässä. CRH-konserni on rakennusalan työturvallisuuden edelläkävijöitä. Tahvanainen työskenteli konserniin kuuluvassa Ruduksessa tuotepäällikkönä ja aluejohtajana aikana, jolloin Rudus suoritti omat turvallisuusloikkansa.

”Silloin tuli käytyä läpi kova turvallisuuskoulu, jonka ansioista betoniteollisuuden turvallisuuskisoissa tuli pokattua useampikin palkinto.”

Uusi kulttuuri syntyy

Simo Tahvanainen on saanut huomata, että kun turvallisuuden edistämisen keinoja aletaan yrityksessä toteuttaa, tapahtuu muutakin: yrityksen turvallisuuskulttuuri lähtee kääntymään oikeaan suuntaan.

”Turvallisuuskulttuuri on sitä, kun uudet turvallisuuskäytännöt sisäistetään osaksi omaa toimintaa ja työyhteisöstä syntyy aktiivisesti uusia ideoita työturvallisuuden parantamiseksi. Henkilöstön osallistaminen on siinä tehokkain keino. Esimerkiksi pienryhmätyöskentelyssä voidaan käydä läpi jokin muualla tapahtunut tapaturma ja miettiä, voisiko sellainen tapahtua meillä, ja miten se voitaisiin estää. Osallistamalla henkilöitä löytyy kaikille lopulta myös se oikea oma paikka työyhteisöstä.”

Joutsenon Elementti Oy

Vuonna 1953 toimintansa aloittanut tiettävästi Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva elementtitehdas Lappeenrannan Joutsenossa. Tehdas kuului alun perin Laatuelementti Oy:lle. Joutsenon Elementti Oy perustettiin 1994.

Vuonna 2018 yritys laajensi yritysoston kautta toimintaansa Kotkaan, jonka myötä tuotantokapasiteetti kaksinkertaistui ja tuotevalikoima laajeni huomattavasti. Siihen kuuluu laadukkaita tuotteita erityisesti julkisivurakentamiseen, esimerkiksi sandwich-elementit, parveke-elementit sekä parvekkeiden pielet ja pilarit. Elementtitarjonta käsittää lisäksi eristeelliset sisäkuorielementit, lepotasolaatat ja väliseinäelementit. Viimeisin aluevaltaus on tehty vuonna 2020 ostamalla Kouvolan Betoni Oy. Yrityksen strategia on edelleen kasvuhakuinen.

Yrityskauppojen myötä vuoden 2020 yhdistetty liikevaihto kohosi noin 15,5, miljoonaan. Yritys on yksityisessä omistuksessa, jossa toimiva johto on mukana.

Teksti: Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus RT

Kuvat: Joutsenon Elementti Oy